“En svanmärkt städtjänst
innebär miljöanpassad
städning.”

Miljövänlig städning

Utan kemikalier

Evident Clean tillhandahåller ett miljövänligt utbud av tjänster inom städ. I juni 2006 erhöll certifikat för svanmärkta tjänster för städning med licensnummer 3076 00 10. En svanmärkt städtjänst innebär miljöanpassad städning. Kemikalier är miljövänliga och förbrukningen av kemikalier är låg. Miljöbelastningen minimeras i samband med transporter och avfallsbildning. Förutom detta skall städkvaliteten vara hög och personalen ha rätt utbildning. Vi har genom åren minskat användningen av kemikalier tack vare utvecklingen av mikrofibermaterial. De kemikalier som trots allt krävs i vår städning är givetvis miljömärkta med Svanen!