Kvalitetsmärkt städning utan kompromiss


Kvalitetsmärkt städning

Kvalitetsmärkt städning tryggar kvaliteten i våra städtjänster och är en kontinuerlig process. Städning kan aldrig bli 100 % felfri, så genom att dra lärdom av våra misstag kan vi ständigt förbättra vår kvalitet även om vi naturligtvis strävar dit och omedelbart rättar till eventuella brister.

Kompetent personal är A och O. Evident Cleans kvalitetsmärkta städning utförs av personer som är välutbildade och engagerade, och som kan ta initiativ och arbeta flexibelt och självständigt. Personalen är enhetligt klädda med namnskyltar och har alltid personlig legitimation med sig.

I vårat kvalitetsarbete jobbar vi t ex med

Att vara ett auktoriserat företag är ett bra sätt att visa omvärlden att det är ett säkert, tryggt och ansvarstagande företag.

Martin StenmoFörhandlare/rådgivare - Almega AB

Anlita Evident Clean

Ditt namn *

Din epost-adress *

Jag är intresserad av: